Privacyverklaring


BEA Vastgoed hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

BEA Vastgoed kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt BEA Vastgoed uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar BEA Vastgoed verzendt, geeft u daarmee BEA Vastgoed toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.

Bij hyperlinks naar andere websites is BEA Vastgoed niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

BEA Vastgoed behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
 
 
printenvergroten/verkleinen homealgemene voorwaardenprivacyverklaringdisclaimersitemap contactroute